Welkom bij MFYS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

Exercise & The Brain

(Neuro)fysiologie bij mens-robot interactie – BruBotics

De belangrijkste doelstelling van het interdisciplinaire consortium BruBotics is de effectiviteit van bewegingondersteunende prothesen en orthesen te verbeteren. Deze ambitieuze onderzoekslijn is enorm maatschappelijk relevant, mits het oplossingen kan bieden voor toekomstige uitdagingen, zoals een progressieve toename van de oudere populatie en gerelateerde problematiek.

Bio-scaffold engineered device for brown adipose tissue regeneration

Obesity and cardio-metabolic disease represent major health problems with vast impacts on the European healthcare systems. Recent advances in tissue engineering and regenerative medicine can be used to design novel techniques aiming to boost human metabolism; thus being promising candidates for human metabolic disease treatment. However, the development of these techniques requires the creation of new technology and knowledge in chemistry, biomaterials, toxicology, physiology, molecular biology as well as business management and marketing.

Diabetes geassocieerde cognitieve achteruitgang, kan sporten helpen?

Patiënten met Type 1 Diabetes (T1D) hebben een milde, doch significante, cognitieve achteruitgang in vergelijking met niet-diabeten. Het is reeds bewezen dat sporten of fysiek actief zijn en verscheidene voedingsmiddelen een positieve invloed kunnne hebben op de cognitieve functie in  verscheidene populaties zoals patiënten met Alzheimer, dementie, ouderen …. Wat de effecten van inspanning op de cognitieve functie bij T1D is, is echter nog niet geweten. Daarom wordt in deze onderzoekslijn verder nagegaan wat de effecten van fysieke activiteit zijn op de cognitieve functie bij patiënten met T1D.

Fietsen naar school & Gezondheid

Despite the well-established health benefits associated with regular physical activity, many young people do not meet the WHO & ACSM recommended level. Physically active commuting to school (PACS) has important health implications, because it holds the potential of being physically active on a regular basis. Stimulating cycling or physical activity in general at young age is important as it will increase the probability of being physically active during adulthood.