Welkom bij BLITS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

BLITS

Brussels Laboratorium voor Inspanning en TopSport (BLITS)

Een goede trainingsopbouw verhoogt de kans op succes en vermindert het risico op letsels of sportmedische problemen. Als individu, als club, als trainer of begeleider kan u bij het Brussels Laboratorium voor Inspanning en TopSport (BLITS) terecht voor deskundig advies. Dit geldt zowel voor de startende, recreatieve, competitie- als topsporter.


Of u nu wil starten met sportbeoefening of reeds jaren actief bent, BLITS kan u, aan de hand van enerzijds een sportmedisch onderzoek en anderzijds een inspanningstest, wetenschappelijk onderbouwde trainingsrichtlijnen meegeven.


Maar ondanks deze trainingsrichtlijnen kunnen zowel recreatieve sporters als topatleten af te rekenen krijgen met sportletsels. BLITS gaat samen met uw behandelende arts of paramedicus op zoek naar de wortels van het kwaad.


BLITS biedt ook de mogelijkheid aan om een medische screening uit te voeren voor specifieke doelgroepen zoals werknemers met een fysiek belastend beroep, duikers of deelnemers aan sportevenementen.

Welke diensten kunnen wij aanbieden:

Sportmedische consultatie voor acute en chronische sportletsels. 

Raadpleging volgens RIZIV-terugbetalingstarief.

Sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor recreatieve en competitieve sporters en verplichte  keuringen voor federatie. 

Het Sportmedisch geschiktheidsonderzoek (SMO) gaat na of u medisch geschikt bent om de door u  gekozen sport uit te oefenen. Het SMO start met een bevraging naar uw persoonlijke en familiale  voorgeschiedenis, uw huidige toestand, medicatiegebruik, … Hiertoe vult u vooraf de vragenlijst in op  www.sportkeuring.be en stuurt die online (beveiligd) door naar onze sportartsen Dr. Luk Buyse  (consulten op woensdag en vrijdag), Dr. Wouter Eraly (consulten op donderdag) en Dr. cardioloog  Xavier Galloo (consulten op vrijdagvoormiddag). Het online systeem begeleidt u hierbij. 

Op de consultatie neemt de arts samen met u de ingevulde vragenlijst door. Dit wordt gevolgd door  een volledig lichamelijk onderzoek dat erop gericht is algemeen medische problemen, maar ook  sportspecifieke hinderpalen, op te sporen. De inhoud van het onderzoek is immers aangepast aan  geslacht, leeftijd, soort- en intensiteit van de beoogde sport. 

Indien nodig wordt dit aangevuld met een rustelektrocardiogram (meet de elektrische activiteit van  je hart), een echocardiogram (echografie van het hart door Dr. Cardioloog Xavier Galloo) en een  rustspirometrie (functie van de longen).

Dit is een preventief sportonderzoek en wordt niet terugbetaald. Sommige mutualiteiten voorzien echter wel een compensatie (VNZ, Helan, Partena)

Inspanningstesten 

Indien u een afspraak boekt voor een inspanningstest wordt die steeds voorafgegaan door dit  sportmedisch geschiktheidsonderzoek mét een rustelektrocardiogram. Bij elke inspanningstest is  een arts aanwezig op de dienst!

De inspanningstest wordt uitgevoerd op de loopband, de fietsergometer of de eigen fiets. Indien u de  inspanningstest aflegt op de fiets heeft u dus de mogelijkheid dit op uw eigen fiets uit te voeren.

Het  dragen van sportkledij wordt aangeraden. 

Tijdens de inspanningstest neemt de intensiteit geleidelijk aan toe tot het moment van uitputting. Bij  elke verandering van belastingstrap zal een capillair bloedstaaltje via de oorlel worden genomen en  zal de hartslag worden genoteerd. Uit deze twee gegevens (lactaatconcentratie en hartslag) wordt  vervolgens de trainingsspecifieke informatie bekomen. Indien gewenst kan deze basismeting worden  aangevuld met een inspanningsECG en/of ergo spirometrie (meting van je VO2max). Een  inspanningsECG is de registratie van de elektrische activiteit van de hartspier tijdens inspanning.  Hieruit kan u informatie krijgen over de werking van het hart en kunnen eventuele ritmestoornissen  worden opgespoord. De VO2max is de maximale zuurstofopname capaciteit van het lichaam en is een
index voor uithouding (aerobe capaciteit). De VO2max is de meest gebruikte maatstaf van iemands  algemene fitheid. 

Na het afleggen van de inspanningstest kan u douchen en nadien worden de resultaten van de  inspanningstest met u besproken. 

De prijs van een basisinspanningstest (lactaatconcentratie en hartslag) vindt u hieronder en is inclusief  een sportmedisch geschiktheidsonderzoek en rustelectrocardiogram. Indien u dit wenst aan te  vullen met een inspanningsECG en/of ergo spirometrie, vindt u de desbetreffende prijzen hieronder.

Wenst u graag iemand een inspanningstest cadeau te geven? Aarzel dan niet ons te contacteren  voor een cadeaubon.

Aanvullende onderzoeken

  • Musculoskeletaal onderzoek (preventief)
    Het onderzoek van spieren en gewrichten zit vervat in elke sportmedisch  geschiktheidsonderzoek. Dit gebeurt volgens het VASO protocol (Vlaamse Aanbeveling  Sportmedisch Onderzoek), waarbij een ‘standaard’ onderzoek gecombineerd wordt met een  aantal sportspecifieke testen. Het onderzoek is erop gericht bestaande / niet volledige  geheelde letsels te detecteren en gaat op zoek naar risicofactoren die binnen een bepaalde  sport de kans verhogen om een (sportspecifiek) letsel op te lopen. Op basis van deze gegevens  worden correctieve/preventieve oefeningen voorgesteld (al dan niet onder begeleiding van een kinesitherapeut) of wordt aangeraden verder onderzoek en behandeling via een specialist  (kinesitherapeut, orthopedist) uit te voeren. 
  • Sportspecifieke en veldtests (in samenspraak met de klant, op aanvraag)
    Deze testen gebeuren op aanvraag en in samenspraak met de klant. Hieronder kunnen een  sprongtest (Optojump), sprinttest, ergospirometrie buiten het labo (met draagbare  ergospirometrie) en sportspecifieke veltesten vallen. 
  • In samenwerking met deskundigen van de faculteiten ‘Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie’ en ‘Geneeskunde’ kan er een biomechanisch of biometrisch onderzoek  worden uitgevoerd alsook een kinesitherapeutisch consult of een consult over  sportvoeding of Sportpsychologie worden georganiseerd. (in samenspraak met de klant,  op aanvraag)

Tarieven vanaf 01/01/2023 (iBTW):
Sportmedisch geschiktheidsonderzoek (SMO) zonder r.ecg - 77
SMO + rust elektrocardiogram (r.ecg) - 105
SMO + inspanningselektrocardiogram (i.ecg) (1 min protocol – geen lactaat) - 155
SMO + i.ecg + VO2max (1 min protocol – geen lactaat) - 190 


SMO (+r.ecg) + inspanningstest (3min protocol + lactaat) - 185
+ ergospirometrie (VO2max) - 35
+ i.ecg - 35

Indien gewenst kan een ander protocol worden uitgevoerd.  Dit is enkel mogelijk op aanvraag

Sportmedisch consult owv blessure, .. (met getuigschrift verstrekte hulp) - RIZIV tarief
Trainingsoptimalisatietest (facturatie labo gebeurt apart door labo) - 450
Hoogte training (prijs per uur)(prijs indien arts niet aanwezig moet zijn) - 50

Personeel VUB en Studenten genieten een korting op de meeste testen.

Groepstarieven (+10 personen) zijn vooraf te bespreken met de verantwoordelijke.

Maak een afspraak: bel ons tijdens de kantooruren (maandag tot donderdag tussen 9u en 15u30) op 02/629.22.22

 

Schema's op maat?

Via volgende websites en/of "apps" zijn enkele goede loop en fiets schema's 'op maat' terug te vinden: 

Lopen:

1) keeponrunning
2) Applicatie 'Runnersweb
3) Runningcenter: schema's 

Fietsen

1) wielersportinfo http://www.wielersportinfo.nl/fietsschema.htm