Welkom bij MFYS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

Exercise & The Brain

Fietsdesks: stimuleren van een fysiek actieve levensstijl

Ondanks de vele voordelen van fysieke activiteit is een groot deel van de bevolking fysiek inactief. Om het ‘ik heb geen tijd’ argument te weerleggen, is het introduceren van fysieke activiteit tijdens normaal sedentaire activiteiten, bvb in de klas, op het werk of in een rusthuis, mogelijk een oplossing om mensen aan te zetten tot fysieke activiteit.

Pendelen met de fiets & Gezondheid

Teveel mensen in onze Westerse samenleving doen te weinig aan fysieke activiteit. Dagelijks pendelen met de fiets geeft de mogelijkheid om dit probleem op te lossen. Deze onderzoekslijn kijkt naar de positieve (gezondheidsbevorderend effect van fysieke activiteit) en negatieve (invloed van luchtvervuiling en verkeersongeval) effecten van fietsen voor transport op de gezondheid.

Meten van de Mens-Machine Interactie

Steeds vaker wordt robotica ingezet voor revalidatie doeleinden. Tot nu toe staat de effectiviteit van dergelijke robot-geassisteerde revalidatie programma’s in vraag. Deze onderzoekslijn brengt de reacties van het menselijk lichaam en de hersenen op robot-geassisteerde therapieën in kaart en identificeert de mogelijke knelpunten in de mens-machine interactie.

Centrale aspecten van sportletselpreventie

Het voorkomen van sportletsels krijgt meer en meer aandacht in de georganiseerde sport. Dit domein heeft zich in de laatste jaren dan ook zeer snel ontwikkeld, zodat perifere ontstaansmechanismen en risicofactoren voor sportletsels steeds beter begrepen worden. Deze onderzoekslijn gaat na wat de rol is van de hersenen bij sportletsels en sportletselpreventie.