Welkom bij MFYS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

(Neuro)fysiologie bij mens-robot interactie – BruBotics

De maatschappij staat voor een aantal uitdagingen, die ontstaan door onder andere een progressieve toename van de oudere populatie. Dit brengt structurele en economische uitdagingen met zich mee, waarbij de wetenschappelijke wereld oplossingen kan bieden. Een van de mogelijkheden is de zoektocht naar oplossingen om de fysieke vermoeidheid te verminderen, en de productiviteit op het werk en gedurende alledaagse activiteiten te verbeteren. Een van de huidige onderzoekslijnen van de Dienst Menselijke Fysiologie is neurofysiologie bij mens-robot interactie. Het consortium BruBotics houdt zich bezig met dit onderwerp en bestaat uit verschillende onderzoeksgroepen van de VUB, waaronder de Dienst Robotica en Multibody Mechanica (R&MM), het Computational Modeling Labo (COMO), dat eveneens het Artificial Intelligence Labo inhoudt, en de Dienst Electronics en Informatics (ETRO).


Ervaring in dit onderzoeksgebied werd reeds verworven aan de hand van experimenten omtrent lichaamsbeweging en breinactiviteit. Eveneens zijn er onderzoeken uitgewerkt betreffende de effectiviteit van onderste lidmaat prothesen bij symmetrisch, asymmetrisch en dual-task wandelen. Verder werd de focus gelegd op de bewegingsleer en spieractiviteit bij mens-robot interactie. Niettegenstaande bestaat er nog steeds de noodzaak om nieuwe modellen van bewegingsondersteunende toestellen te ontwerpen en te evalueren. Hierdoor zullen in de toekomst onderzoeken gepland worden, die vooral beogen de effectiviteit van bewegingsondersteunende orthesen en prothesen te bepalen met behulp van psycho-fysiologische en biomechanische dataverzameling en -verwerking. Deze informatie laat ons toe de mechanica van de toestellen fine te tunen. De ultieme doelstelling is het nagaan van de effectiviteit van breingestuurde bewegingsondersteunende robotica. Indien dit lukt, zal dit een enorme positieve impact hebben op verschillende bevolkingsgroepen, zoals patiënten en gezonde personen.

Auteur: Kevin De Pauw« Terug naar overzicht