Welkom bij MFYS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

Exercise & The Brain

Centrale aspecten van sportletselpreventie

Het voorkomen van sportletsels krijgt meer en meer aandacht in de georganiseerde sport. Dit domein heeft zich in de laatste jaren dan ook zeer snel ontwikkeld, zodat perifere ontstaansmechanismen en risicofactoren voor sportletsels steeds beter begrepen worden. Deze onderzoekslijn gaat na wat de rol is van de hersenen bij sportletsels en sportletselpreventie.

Inspanning, training en neurogenese

In een aantal hersenregio’s is het mogelijk om nieuwe neuronen aan te maken. De mechanismen hiervan zijn weinig gekend. Zogenaamde ‘Enriched environment’ en inspanning zouden de neurogenese in de hippocampus significant doen toenemen.