Welkom bij MFYS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

Cognitieve en fysieke belasting tijdens langdurige militaire operaties

Met enige regelmaat worden militairen blootgesteld aan langdurige operaties. Deze operaties duren meer dan 72 uur waarbij er nauwelijks tot geen mogelijkheid is om uit te rusten. De werkzaamheden die tijdens deze operaties uitgevoerd moeten worden, variëren van patrouilleren tot het onder ogen komen van de tegenstander. Militairen moeten dus in staat zijn langdurig de aandacht vast te houden maar ook in korte tijd belangrijke beslissingen te nemen die het verschil tussen leven en dood kunnen maken. Op dit moment is het aan de commandant om in te schatten welke taken soldaten nog kunnen uitvoeren en wanneer iemand niet meer in te zetten is. Deze beslissingen worden op dit moment genomen op basis van ervaring en inzicht waardoor fouten niet kunnen worden uitgesloten. Een objectieve maat om inzetbaarheid te voorspellen ontbreekt, maar zou een waardevolle aanvulling zijn op de nu gehanteerde subjectieve methode.
Om inzicht te krijgen in de gevolgen die langdurige operaties hebben op het fysieke en cognitieve functioneren worden twee reviews uitgevoerd. Deze reviews laten de stand van zaken zien op het gebied van het cognitief en fysiek functioneren van militairen tijdens langdurige operaties. Helaas zijn er geen studies beschikbaar waarbij het functioneren tijdens een daadwerkelijke missie is onderzocht. Ook het aantal veldstudies in dit vakgebied is gelimiteerd, maar deze studies komen wel het dichts bij de realiteit.
Nadat een overzicht is verkregen van de kennis die er op dit moment is over de gevolgen van langdurige operaties op het cognitief en fysiek functioneren, zal geworden gekeken of het mogelijk is inzetbaarheid voorafgaand aan een opleiding te voorspellen. Wanneer we op voorhand militairen kunnen selecteren voor bepaalde trainingen, kan dit kosten besparen maar ook de veiligheid verhogen van de deelnemende soldaten. Ditzelfde geldt voor daadwerkelijke missies.
In het verlengde van het voorspellen van de inzetbaarheid voor aanvang van een opleiding, wordt ook onderzocht of het mogelijk is gebruik te maken van één of verschillende formules die de fysieke belasting in toegepaste omgevingen kan meten. Er wordt onderzocht hoe robuust de formules zijn onder wisselende omstandigheden.
Bij deze onderzoekslijn wordt nauw samengewerkt met de Koninklijke Militaire School van België.

Auteur: Susan Vrijkotte« Terug naar overzicht