Welkom bij MFYS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

Pendelen met de fiets & Gezondheid

Internationale groeperingen zoals de World Health Organization (WHO), de United Nations (UN), en de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pleiten voor een aangepast beleid om fysieke inactiviteit, luchtvervuiling, klimaatsverandering, duurzame ontwikkeling en verkeersongevallen aan te pakken. Desondanks de welgekende positieve effecten van fysieke activiteit op de gezondheid is een groot deel van de populatie fysiek inactief. Pendelen naar het werk (PACW) of school (PACS) met de fiets heeft een belangrijk effect op de gezondheid, omdat het op een regelmatige basis gedaan kan worden. Als gevolg hiervan kan PAWC en PAWS de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziektes, diabetes en hoge bloeddruk verminderen.  


In een voorgaand project (Fietsen naar het werk), hebben we onderzocht wat het effect is van fietsen naar het werk op het fysieke prestatievermogen en de mentale gezondheid door gebruik te maken van gewone fietsen en e-bikes. Deze interventiestudies hebben een belangrijke bijdrage geleverd om aan te tonen dat sedentaire mensen hun fysieke prestatievermogen kunnen verbeteren door op een regelmatige basis te fietsen naar het werk. De intensiteit van het fietsen op een e-bike is blijkbaar ook hoog genoeg om dezelfde gezondheidseffecten te verkrijgen.
 

Het SHAPES project is een interdisciplinaire project, dat onderzoek deed naar de risico’s en voordelen van fietsen naar het werk, in vergelijking met pendelen met de auto. Het belangrijkste doel was om beleidsrelevante aanbevelingen te doen op het gebied van luchtvervuiling, fysieke activiteit en verkeersongevallen met fietsers. Verschillende hypotheses werden onderzocht: een verbeterde algemene luchtkwaliteit, maar een toegenomen blootstelling voor de individuele fietser; het positieve effect van fysieke activiteit voor de volksgezondheid, maar een toegenomen risico op ongevallen; toegenomen risico op fietsongevallen, maar een toegenomen algemene verkeersveiligheid.


Huidig project (GO-SAFE!) onderzoek de interactie tussen de omgeving en fietsongevallen in een adolescente studie populatie. Adolescenten, die op regelmatige basis fietsen naar school zullen gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen over hun fietsongevallen. Gedetailleerde informatie over de omgeving in dewelke het fietsongeval zich heeft voorgedaan zal nader onderzocht worden om te achterhalen welke elementen van de fysieke omgeving een rol spelen in het ontstaan van fietsongevallen.

Auteur: Bas de Geus« Terug naar overzicht