Welkom bij MFYS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

Meten van de Mens-Machine Interactie

Robot-geassisteerde revalidatie verzekert een verminderde werklast voor de kinesitherapeuten, de mogelijkheid tot langere trainingssessies, een hogere accuraatheid van de gewenste bewegingstrajecten en de mogelijkheid tot een objectieve beoordeling van het therapeutisch proces. Toch tonen de eerste resultaten met robot-geassisteerde training geen duidelijke verbeteringen in vergelijking met manuele therapie. Dit is mogelijk te wijten aan te weinig kennis over de reacties van het menselijk lichaam en de hersenen op robot-geassisteerde training en door de ‘eenrichtingsinteractie’ tussen mens en machine. De meeste commercieel beschikbare revalidatierobots sturen de mens aan zonder dat er rekening wordt gehouden met de reactie van de mens op deze aansturing. De mens is in deze situaties een passief object dat in beweging wordt gezet door de machine en maakt geen deel uit van het besturingscircuit. Bij manuele therapie voelt en herkent de kinesitherapeut de reacties van de patient en kan hier rekening mee houden bij het begeleiden van de beweging. Er is een constante wederzijdse interactie.
Deze onderzoekslijn wil in eerste instantie de interactie tussen mens en machine in kaart brengen. Door het meten van de reacties van het lichaam en de hersenen op robot-geassisteerde revalidatie willen we bijdragen tot het verbeteren van bestaande en het ontwikkelen van een nieuwe generatie revalidatierobots.


In een eerste interdisciplinair project, ALTACRO – Automated Locomotor Training using an Actuated Compliant Robotic Orthosis, werd de samenwerking tussen MFYS en het departement Robotica en Mutlibody Mechanica (R&MM) van de Vrije Universiteit Brussel  versterkt door het ontwikkelen van een gangrevalidatie orthese voor personen met een dwarslaesie. Daarbij werd de mens-machine interactie van verschillende revalidatie orthesen in kaart gebracht. De nadruk werd hierbij gelegd op de reacties van de hersenen op robot-geassisteerde revalidatie door middel electroencefalografie (EEG). De resultatan hiervan kunnen terug gevonden worden op: http://altacro.vub.ac.be/.
In een tweede project toegekend door de Europese Commissie (FP7-ICT-2011-7), CYBERLEGs - The CYBERnetic Lower-Limb Cognitive Ortho-prosthesis, worden de fysiologische reacties van het menselijk lichaam en de hersenen op robot-assistentie verder uitgediept bij personen met een bovenbeen amputatie. Daarnaast wordt, op basis van bovenstaande metingen, gezocht naar manieren om de mens-machine interactie te optimaliseren. De voorlopige resultaten van dit project kunnen terug gevonden worden op: http://www.cyberlegs.eu/.
Recent werd de samenwerking tussen MFYS en R&MM ook beloond door de Vrije Universiteit Brussel met een strategisch onderzoeks programma (SRP), ‘Exercise and the Brain in Health & Disease: the Added Value of Human-Centered Robotics’.

Auteur: Kristel Knaepen« Terug naar overzicht