Welkom bij MFYS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

Bruno Tassignon

Bruno Tassignon

Bruno Tassignon is doctoraatstudent aan de onderzoeksgroep Menselijke Fysiologie, Faculteit LK van de Vrije Universiteit Brussel.

Onderzoek:
1) De effecten van (sport)blessures op het brein en de interacties met vermoeidheid in het kader van revalidatie (return-to-sport)
2) De effecten van vermoeidheid op het blessurerisicoprofiel (m.i.v. het brein) in het kader van primaire sportletselpreventie
3) De effecten van cryotherapie op herstel

1) Vroeger werd na een blessure voornamelijk naar de aangedane regio gekeken zowel binnen wetenschappelijk onderzoek als de revalidatie van patiënten. In de huidige visie van de World Health Organization (WHO) werd de focus van de revalidatie recent verlegd naar een meer holistische aanpak (biopsychosociaal model). Ook binnen de sportwereld leeft deze holistische revalidatieaanpak enorm en heeft deze paradigmaverschuiving geleid tot het ontwikkelen van een algemeen Return-To-Sport-Algoritme. Binnen deze complexe visie kan men stellen dat huidig wetenschappelijk onderzoek rondom de rol van het brein na (sport)blessures alsook de invloed van verschillende soorten vermoeidheid hierop in zijn kinderschoenen staat. Deze onderzoekslijn leent er zich toe de rol van het brein na (sport)blessures te documenteren en daarbovenop de interacties met vermoeidheid te verkennen.

2) Het voorkomen van sportletsels krijgt steeds meer en meer aandacht in de georganiseerde sport. Dit domein heeft zich in de laatste jaren dan ook zeer snel ontwikkeld, zodat perifere ontstaansmechanismen en risicofactoren voor sportletsels steeds beter begrepen worden.
Deze onderzoekslijn gaat na wat de rol is van de hersenen met betrekking tot primaire sportletselpreventie en wat de invloed van vermoeidheid is op het blessurerisicoprofiel van atleten.

3) Sinds de Klassieke Oudheid onderzoekt de mens de effecten van cryotherapie (therapeutisch gebruik van koude). Tegenwoordig is deze thermale agens in de medische wereld en sportwereld niet meer weg te denken. De ‘hype’ die er sinds het laatste kwartaal van de 20ste eeuw heerst omtrent de effecten van koude op prestatie, recuperatie en revalidatie zorgde voor een explosie aan wetenschappelijke literatuur, nieuwe inzichten en nieuwe toepassingsmethodes.

Het is aangetoond dat het toepassen van koudeapplicaties met inbegrip van de correcte parameters (agentiatemperatuur, contactoppervlakte, therapieduur, timing therapie,...) gunstige effecten teweeg kunnen brengen in functie van herstel. Desondanks deze toegenomen belangstelling blijven er tot op heden nog heel wat belangrijke vragen onbeantwoord.
Deze onderzoekslijn zal dan ook trachten om enkele van deze belangrijke vragen te kunnen beantwoorden.

bruno.tassignon@vub.be
02 629 22 22« Terug naar overzicht