Welkom bij MFYS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

Mentale & fysieke vermoeidheid

Mentaal, fysiek, … er zijn verschillende vormen van vermoeidheid. Er is echter weinig geweten over hoe deze vormen van vermoeidheid interageren met elkaar. De interesse in de interactie tussen mentale en fysieke vermoeidheid is enkele jaren geleden aangewakkerd door bevindingen in een onderzoek uitgevoerd door Marcora en collega’s in 2009. In dit onderzoek werd aangetoond dat een cognitieve taak van 90min mentale vermoeidheid opwekt en dat dit een daaropvolgende fysieke prestatie negatief beïnvloedt. Er werden echter geen verschillen gevonden in de klassieke perifere parameters (hartslag, lactaat, cardiac output) die de mindere fysieke prestatie in een mentale vermoeidheidstoestand konden verklaren, waardoor de zoektocht naar de link tussen beide soorten vermoeidheden kon beginnen en deze onderzoekslijn tot stand kwam.


Om deze link verder te achterhalen focust deze onderzoekslijn zich dan ook logischer wijze op de fysieke prestatie in een mentale vermoeidheidstoestand, maar een andere belangrijke parameter daarbij voor ons zijn veranderingen in hersenactiviteit. Dit labo doet al langer onderzoek met elektro-encefalografie-apparatuur (EEG) en aangezien reeds verschillende keren in de literatuur werd aangehaald dat mentale vermoeidheid samen gaat met veranderingen in activiteit in verschillende hersengebieden (o.a. anterior cingulate cortex (ACC) en frontale cortex) is dit een veelbelovende onderzoekstechniek die ons meer inzichten kan opleveren in mentale vermoeidheid en de link met fysieke vermoeidheid.


Het brein onderzoeken als de mogelijke link waar mentale vermoeidheid, fysieke vermoeidheid sneller doet optreden volgt onder meer uit de onderzoekslijn van Prof. Dr. Bart Roelands, die aangetoond heeft dat het manipuleren van neurotransmittersystemen (die vooral effecten uitoefenen in de hersenen) een invloed kan hebben op de fysieke prestatie. Daarnaast haalden Pageaux en collega’s (2014, 2015) ook reeds een accumulatie van adenosine (een inhibiterende neurotransmitter) in de ACC aan als mogelijk oorzaak voor het ontstaan van mentale vermoeidheid.


Genoeg stof dus om het brein eens grondig door te lichten als mogelijke link tussen mentale en fysieke vermoeidheid en de rol van bepaalde neurotransmitters zoals dopamine en noradrenaline in dit alles te onderzoeken. Daarbovenop willen we in deze onderzoekslijn ook te weten komen of verschillende klimatologische omstandigheden een invloed hebben op de interactie tussen beide soorten vermoeidheden.

Auteur: Jeroen Van Cutsem« Terug naar overzicht