Welkom bij MFYS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

Susan Vrijkotte

Susan Vrijkotte is doctoraatstudente aan de vakgroep Menselijke Fysiologie, Faculteit LK van de Vrije Universiteit Brussel.

Onderzoek: Cognitieve en fysieke belasting tijdens langdurige militaire operaties

Militairen worden blootgesteld aan langdurige operaties waarbij ze meer dan 72 uur achtereen werkzaamheden verrichten zonder uit te rusten. De mate waarin militairen cognitief en fysiek inzetbaar zijn neemt af naarmate een operatie langer duurt. Op dit moment mist een objectieve maat die de inzetbaarheid kan voorspellen.

svrijkot@vub.ac.be
0032 2 6292222
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vrijkotte+S+%5BAuthor%5D« Terug naar overzicht