Welkom bij MFYS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

Jo Verschueren

Jo Verschueren

Jo Verschueren is doctoraatstudent aan de onderzoeksgroep Menselijke Fysiologie, Faculteit LK van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is tevens coördinator van de afstudeerrichting Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie - Optie sportkinesitherapie.

Onderzoek:
1) De effecten van vermoeidheid op het blessurerisicoprofiel (m.i.v. het brein) in het kader van primaire sportletselpreventie
2) De effecten van (sport)blessures op het brein en de interacties met vermoeidheid in het kader van revalidatie (return-to-sport)

1) Het voorkomen van sportletsels krijgt steeds meer en meer aandacht in de georganiseerde sport. Dit domein heeft zich in de laatste jaren dan ook zeer snel ontwikkeld, zodat perifere ontstaansmechanismen en risicofactoren voor sportletsels steeds beter begrepen worden.
Deze onderzoekslijn gaat na wat de rol is van de hersenen met betrekking tot primaire sportletselpreventie en wat de invloed van vermoeidheid is op het blessurerisicoprofiel van atleten.

2) Vroeger werd na een blessure voornamelijk naar de aangedane regio gekeken zowel binnen wetenschappelijk onderzoek als de revalidatie van patiënten. In de huidige visie van de World Health Organization (WHO) werd de focus van de revalidatie recent verlegd naar een meer holistische aanpak (biopsychosociaal model). Ook binnen de sportwereld leeft deze holistische revalidatieaanpak enorm en heeft deze paradigmaverschuiving geleid tot het ontwikkelen van een algemeen Return-To-Sport-Algoritme. Binnen deze complexe visie kan men stellen dat huidig wetenschappelijk onderzoek rondom de rol van het brein na (sport)blessures alsook de invloed van verschillende soorten vermoeidheid hierop in zijn kinderschoenen staat. Deze onderzoekslijn leent er zich toe de rol van het brein na (sport)blessures te documenteren en daarbovenop de interacties met vermoeidheid te verkennen.

jo.verschueren@vub.be
0032 2 6293621
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verschueren+J+%5BAuthor%5D« Terug naar overzicht