Welkom bij MFYS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

Inne Aerts

Inne Aerts

Inne Aerts is vrijwillige medewerker aan de vakgroep Menselijke Fysiologie, Faculteit LK van de Vrije Universiteit Brussel.

inne.aerts@vub.ac.be
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aerts+I+%5BAuthor%5D« Terug naar overzicht