Welkom bij MFYS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

Exercise & The Brain

Dr. Tine Torbeyns is een feit!

Veel zitten en weinig fysieke activiteit vormen een niet te onderschatten
bedreiging voor mentale en fysieke gezondheid en zijn gerelateerd aan hoge
directe en indirecte kosten voor de maatschappij. Een mogelijkheid om dit
probleem van overmatig zitten en te weinig bewegen aan te pakken, is het
introduceren van actieve werkstations in bvb. publieke ruimtes, scholen en
kantoren. De focus in onderzoek naar actieve werkstations lag tot nu toe
voornamelijk op statafels en wandelbureau’s. Door het onderzoeken van de
mogelijke rol van fietsbureau’s in de strijd tegen sedentair gedrag en de hiermee
geassocieerde gezondheids-, cognitieve, school- en werkparameters in
verschillende settings en leeftijdscategorieën, heeft dit doctoraat een aantal
hiaten in de reeds bestaande kennis ingevuld.

Uit dit doctoraat kunnen we besluiten dat de implementatie van fietsbureau’s in
verschillende settings en leeftijdsgroepen kan bijdragen tot het reduceren van sedentair
gedrag. Fietsen aan lage intensiteit heeft een positief effect op reactiesnelheid
bij taken met verschillende moeilijkheidsgraad. Bovendien werden op langere
termijn een aantal gezondheidsfactoren en algemeen, school- en werk
gerelateerd welzijn positief beïnvloed bij adolescenten en volwassenen. Het
gebruiken van een fietsbureau tijdens de les of op kantoor had geen effect op
school- of werkprestatie.

Lotto Sport Science Chair: De invloed van polyfenolen op inspanning, recuperatie en de hersenen

In dit project wordt onderzocht wat de  invloed van acute en langdurige inname van polyfenolen op inspanning, recuperatie en de hersenen is. Er werd reeds aangetoond dat zowel sporten als bepaalde voedingsmiddelen, zoals polyfenolen, niet enkel de functie van de hersenen kunnen verbeteren, maar ook instaan voor het onderhouden van een goed doorbloeding. Bovendien hebben polyfenolen ook een anti-oxidatieve en anti-inflammatoire werking. In dit project onderzoekt men het effect van polyfenolen op fysieke en cognitieve prestaties,  doorbloeding in de hersenen en oxidatieve stress.

Mentale & fysieke vermoeidheid

Mensen die acute mentale vermoeidheid ervaren zien hun cognitieve prestatie achteruit gaan, ze reageren minder snel en maken meer fouten. Recent is gebleken dat deze vorm van vermoeidheid ook de fysieke prestatie beïnvloedt. Deze mindere fysieke prestatie lijkt voort te komen uit het zwaarder ervaren van de fysieke activiteit in een mentaal vermoeide toestand. Hoe dit komt is echter nog niet geweten en dat is dan ook wat deze onderzoekslijn probeert te achterhalen. Enkele onderzoeksvragen die daarbij gesteld worden zijn: ‘Treden er veranderingen op in het brein tijdens acute mentale vermoeidheid?’, ‘Heeft mentale vermoeidheid dezelfde impact op fysieke prestatie in de warmte?’. De resultaten die uit deze onderzoekslijn voortkomen zouden op termijn strategieën kunnen opleveren om deze negatieve invloed van mentale vermoeidheid op sportprestaties te vermijden (bv. bij topsporters).

(Neuro)fysiologie bij mens-robot interactie – BruBotics

De belangrijkste doelstelling van het interdisciplinaire consortium BruBotics is de effectiviteit van bewegingondersteunende prothesen en orthesen te verbeteren. Deze ambitieuze onderzoekslijn is enorm maatschappelijk relevant, mits het oplossingen kan bieden voor toekomstige uitdagingen, zoals een progressieve toename van de oudere populatie en gerelateerde problematiek.

Bio-scaffold engineered device for brown adipose tissue regeneration

Obesity and cardio-metabolic disease represent major health problems with vast impacts on the European healthcare systems. Recent advances in tissue engineering and regenerative medicine can be used to design novel techniques aiming to boost human metabolism; thus being promising candidates for human metabolic disease treatment. However, the development of these techniques requires the creation of new technology and knowledge in chemistry, biomaterials, toxicology, physiology, molecular biology as well as business management and marketing.