Welkom bij BLITS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

Kevin De Pauw

Kevin De Pauw

Kevin De Pauw is post- doctoraat onderzoeker aan de vakgroep Menselijke Fysiologie, Faculteit LK van de Vrije Universiteit Brussel.

Onderzoek: Lotto project : Fietsprestatie, herstel en de werking van het brein

Het Lotto project legt de focus op herstel na een intensieve fietsinspanning in een gewone (20°C) en warme (30°C) omgeving. In een aantal experimenten werden verschillende herstelmethodes aangewend en het effect op een opeenvolgende fietsprestatie, fysiologische parameters en het brein onderzocht.

kevin.de.pauw@vub.ac.be
0032 2 6292753
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De+Pauw+K+%5BAuthor%5D« Terug naar overzicht