Welkom bij BLITS

Wij zijn een labo voor inspanning & topsport gevestigd in Brussel.

Bruno Tassignon

Bruno Tassignon

Bruno Tassignon is doctoraatstudent aan de vakgroep Menselijke Fysiologie, Faculteit LK van de Vrije Universiteit Brussel.

Onderzoek: De effecten van cryotherapie en thermotherapie op herstel

Sinds de Klassieke Oudheid onderzoekt de mens de effecten van cryotherapie (therapeutisch gebruik van koude) en thermotherapie (therapeutisch gebruik van warmte). Tegenwoordig zijn deze thermale agentia in de medische  wereld en sportwereld niet meer weg te denken en worden ze voor allerhande doeleinden gebruikt. De ‘hype’ die er sinds het laatste kwartaal van de 20ste eeuw heerst omtrent de effecten van warmte en koude op prestatie, recuperatie en revalidatie zorgde voor een explosie aan wetenschappelijke literatuur, heel wat nieuwe inzichten en allerlei nieuwe toepassingsmethodes voor zowel cryotherapie, thermotherapie en een combinatie van beiden.
Het is aangetoond dat het toepassen van koude- en/of warmteapplicatie met inbegrip van de correcte parameters (agentiatemperatuur, contactoppervlakte, therapieduur, timing therapie,...) gunstige effecten teweeg kunen brengen in functie van herstel. Desondanks de toegenomen belangstelling tijdens de laatste decennia omtrent de toepassing van deze thermale applicaties, blijven er tot op heden nog heel wat belangrijke vragen onbeantwoord.
Deze onderzoekslijn zal dan ook trachten om enkele van deze belangrijke vragen te kunnen beantwoorden.

bruno.tassignon@vub.ac.be
02 629 22 22« Terug naar overzicht